• 23400001.JPG
  • DSC_0103.JPG
  • DSC_0106.JPG
  • DSC_0240.JPG
  • DSC_0624.JPG
  • DSC_0630.JPG
  • DSC_0635.JPG

Paslaugos

     Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

• Organizuoja įstaigos bendruomenės švietimą, kaupia ir skleidžia informacinę metodinę medžiagą, sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos klausimais veda vaikams sveikatingumo valandėles;
• Atsakinga už vaikų maitinimo organizavimą ir derina vaikų maitinimo valgiaraščius teisės aktų nustatyta tvarka;
• Rengia sveikatos stiprinimo prevencinių priemonių planą mokslo metams, inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir vertinant vaikų sveikatos stiprinimo programas, fizinių vaikų normatyvų vykdymą, pagalbą organizuojant ekskursijas, išvykas;
• Tikrina vaikų asmens higieną, prižiūri vaikų grūdinimosi organizavimą, tikrina vaikų asmens higieną, vertina asmens higienos reikmenų priežiūrą, prižiūri pirmosios pagalbos rinkinių komplektavimą įstaigoje;
• Vykdo infekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktiką;
• Suteikia pirmąją pagalbą, pagal darbuotojų kompetenciją teikti pirmąją medicinos pagalbą pavojingų būklių, nelaimingų atsitikimų atvejais;
• Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis sveikatos stiprinimo klausimais;
• Dalyvauja įstaigos administracijos ir teisėtų vaiko atstovų susirinkimuose kur pateikia informaciją apie problemas, susijusias su vaikų sveikatos saugojimu ir stiprinimu bei veiklos planavimu;
• Prižiūri darbuotojų pirmosios pagalbos bei privalomos higienos įgūdžių programos atestaciją, kontroliuoja darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą;
• Informuoja įstaigos administraciją apie nustatytas maisto gaminimo proceso neatitiktis, siūlo priemones joms pašalinti, bei kontroliuoja pažeidimų šalinimą;
• Tikrina ir vertina įstaigos patalpų valymo kokybę;
• Atsakinga už socialiai remtinų vaikų maitinimo organizavimą, dokumentacijos pildymą, teisės aktų nustatyta tvarka.

Logopedė

Vadovauja specialiosios ugdymo komisijos darbui, diagnozuoja mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus, įvertina mokymosi sunkumus ir poreikius. Bendradarbiauja su Telšių rajono pedagogine psichologine tarnyba.
• Komplektuoja vaikų grupes, organizuoja grupines ir individualias pratybas, lavinančias sutrikusios kalbos ir komunikacijos funkcijas.
• Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, konsultuoja juos dėl kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
776412

Svečiai

Dabar svetainėje 59 svečiai (-ių) ir narių nėra